top of page

0527375700

מתן

סקופסקי

אני חייל במילואים קפצתי ללחימה ב7.10. אני מפקד טנק בחטיבת הראל בגדוד 360. נלחמתי בקיבוצים ולאחר מכן נלחמתי בעזה.

גן סאקר

2021

50 על 100

שמן על בד

אגריפס

2022

80 על 100

שמן על בד

יפו

2022

200 על 450

שמן על 6 בדים

The long and winding road

2021

80 על 100

שמן על בד

מוזיאון ישראל

2022

80 על 100

שמן על בד