top of page

0505437628

פוגי

נעים

שלום לכם
הסטודיו שלי מתאפיין במגוון עבודות וסגנונות, שלחתי טעימה מהסדרות ה"אומנותיות" יותר. הגדלים הם פחות או יותר סביב הרשום ויכולים להתפתח הלאה לפי ביקוש.

בהצלחה ותודה !


פוגי

הסדרה הכחולה 1

2020

33*15*15 ס"מ

יציקות קרמיקה פיסול ידני פלסטר וגלזורה

הסדרה הכחולה 2

2020

33*15*15 ס"מ

יציקות קרמיקה פיסול ידני פלסטר וגלזורה

המתרחצות

2020

15*28*18 ס"מ

יציקות קרמיקה פיסול ידני פלסטר וגלזורה

הישראלים

2023

17*10*6 ס"מ

יציקות קרמיקה פיסול ידני פלסטר וגלזורה

השחיינים 1

2023

17*10*6 ס"מ

יציקות קרמיקה פיסול ידני פלסטר וגלזורה