top of page

0505280472

לילי

כהן פרח-יה

אפשר למצוא את עבודותיי י באוספים פרטיים בארץ ובעולם כמו בארהב דובאי ברלין ובאזל

בסוף הכל מסתדר

2020

60-67 סמ

טכניקה מעורבת על בד

דברים שהבטחתי

2020

60-1.50

אקריליק על בד

תרגיש אותי

2017

100-1.60

אקריליק על בד

סיפור זהב

2016

1.40-80

טכניקה מעורבת על בד

בשבילך

2021

60-90סמ

אקריליק על נייר