top of page

0504955514

הילה

כדי

אומנות תמיד אומרת אמת של מישהו על משהו.
צילום הוא השפה שלי לתרגם את האמת שאני רואה בעולם. אני מתקשרת באמצעותה עם אנשים.
הצילומים מנהלים דיאלוג עם הצופים, מעוררים אצלם שאלות וגורמים להם לחשוב לגבי עמדותיהם על המציאות, אופנה, אותנטיות, על עצמם.
אני מאמינה שאומנות ובמיוחד מוזיקה, מאחדת אנשים. אנו מתקשרים בעזרתה ויכולים להתחבר ללא קשר לשפה או מרחק פיזי. לתחושתי זו המטרה שלשם כך הן נוצרו ולשם כך אנחנו נוצרנו.
השלמת המעגל, מרעיון שעולה בתת מודע והבאתו לידי יצירה בעולם הגישמי וחשיפתו, היא מהות היצירה.
בימים אלו אני עובדת על פרוייקט חדש סביב ארועי ה 7/10 . הפרוייקט עתיד להיות ספר אמנית ושני התמונות הראשונות שהגשתי בטופס זה הן חלק מהפרוייקט שצולמו בעוטף עזה לפני המלחמה הארורה. תודה.

פרדסי בארי

2017

90/100

צילום

קני זהב

2022

60/80

צילום אנלוגי

KING

2022

100/80

צילום אנלוגי

ice cream

2019

100/120

צילום אנלוגי

A day

2022

60/80

צילום אנלוגי