top of page

054-4782562

אלישבע

נסיס

סדרת הציורים "תנ"ך מודרני" היא שילוב של אקטואליה ונצחיות. אני גרה בירושלים, במרכז השילוב הזה.

לוט ובנותיו (סדרה "תנ"ך מודרני")

2019

90x70

אקריליק על קנבס

"ויבאו שני המלאכים סדמה בערב..." (סדרה "תנ"ך מודרני")

2018

80x90

אקריליק על קנבס

רות המואביה (סדרה "תנ"ך מודרני")

2018

60x45

אקריליק על קנבס

שושנה והזקנים (סדרה "תנ"ך מודרני")

2018

90x60

אקריליק על קנבס

יהודית מאשימה את הולופרנס בהטרדה מינית (סדרה "תנ"ך מודרני")

2017

80x70

אקריליק על קנבס