top of page

0509283037

עמילי

גלבמן

הנושאים שאני עוסקת בהם, אלא רגעים מחיי,

בציורי אני נעזרת בחוויות החיים של הכאן ועכשיו,

במסעות אני בונה לי חוויה של התמודדות עם יצירה נטו

ממקדת את ה"אני" שלי בעולם ונופים זרים,

מוטיב והקשרים הם הצילומים מתוך האלבום המשפחתי ,

ובוררת דימויים של הכאן ועכשיו שנוצרים ממעמקי האינטואיציה

קיים שימוש במצלמה לצורך התרחקות ועיוות ושינוי צורה כמתבקש ,

קיים חיבור לאמני עבר שמיצרים הקשרים תנועה וטריגר לתוך

תהליכי היצירה.

הצירופים השונים הם לפי סדר שהתהליך והאינטואיציה מובילים אותי,

מוביל אותי ההלך הרוחני שהיצירה מזמנת.

שם היצירה -תכתבי שיר הם אומרים לי

22

20-20

אקריליק על בד

שם היצירה-ואני מיד מחפשת את הלהקה שלו

22

30-30

אקריליק על קנבס

שם היצירה- למעלה עננות קלה

23

35-28

אקריליק על בד

שם היצירה - יושבת על שפת הנפש

24

30-30

אקריליק על בד

שם היצירה: קטנה וצנומה נעלמה

22

35-28

אקריליק על בד