top of page

0505586868

מתן

לב

בכל יצירה שלי שמתי חלק ממני

שבעה

2023

50/32

שמן על פשתן מוצמד לעץ

יש חפצים שאמורים להיות אדומים ויש כאלו שלא

2023

25/17

שמן על פשתן מוצמד לעץ

סטורן טורף ילדנו

2023

80/44

שמן על פשתן

משפחת ביבס

2023

15/15

שמן על פשתן מוצמד לעץ

למות ולחיות

2023

50/38

שמן על עץ

החלוקה

2023

20/31

שמן על נייר מרוח בשלאק