top of page

0532507776

תמיר

קהילה

משרת פעיל בפיקוד העורף בתפקיד מהנדס מיגון. בחרבות ברזל שירתתי 80 ימים מיום ה-7.10

המידות שציינתי הן מידות הנייר. העבודות עדיין אינן ממוסגרות, לכן המידות עשויות להשתנות מעט

שיחה

2022

52*39

הדפס מונוטייפ. עותק 1/1

הבן אדם צריך שתהיה לו דלת

2024

20*35

תצריב נחושת ואקווטינטה עם תחריט יבש ועיפרון חשמלי. עותק A\P

עיר תחתית

2024

50*35

הדפס לינולאום, בלט. עותק A\P

שבת בצוהריים על הכורסה

2021

29.5*39.5

הדפס רשת, עותק 2/5

שני חללים ומדבר אחד

2021

25.5*36

הדפס רשת, עותק 2/8