top of page

0546556680

אלון

וולמוט

היי ותודות על ההזדמנות,
הרבה מהעבודה שאני עושה היא על המסגרות בצידי העובודות. בתמונות פרונטליות קשה להראות את זה ואם תרצו להעמיק באתר שלי לכל עבודה יש גם תמונות צידיות ואפילו סרטונים כאשר יש (לפעמים) משהו אינטראקטיבי בעבודה.
ימים שקטים אמן.
אלון דניאל וולמוט

P004

2023

74x74

מדיה מעורבת

TS013

2023

38x26

מדיה מעורבת

TS015

2024

47x53

מדיה מעורבת

CD002

2022

110x72

מדיה מעורבת

CD009

2022

125x65

מדיה מעורבת