top of page

0524222058

אייל

בן סימון

אני גר בקיבוץ המפונה "אדמית" שנמצא ממש על גבול לבנון

פְּנֶאוּמָה היא גוף עבודה שחווית הצפייה בה מוליכה את הצופים אל עבר ארץ לא נודעת, נוגעת לא נוגעת. גוף העבודה מקבילה לשלבים של רשמים ותחושות שנרשמו בתודעת האמן במהלך תרגול טכניקות נשימה מעגלית. מטרת העבודה היא לייצר אצל הצופים התנסות רגשית וחווייתית הדומה לטיפול בנשימה מעגלית שתוביל אותם אל מחוזות עמוקים אישיים וזאת בעזרת כלים אמנותיים.
המילה פְּנֶאוּמָה מיוונית עתיקה πνεῦμα יכולה להיתרגם במילים "רוח" על משמעויותיה הרבות (זרם אוויר, רוח חיים ועוד), "נפש" או צמד המילים בעלות השורש המשותף "נשימה" ו"נשמה". בשפות ובתרבויות רבות קיימים מילה או שורש המשלבים את המושגים של אוויר/משב רוח, חיים/רוח חיים, ונשמה/נפש.

פְּנֶאוּמָה - טריפטיך no.1

2022

150*83 ס"מ

צילום ניסיוני ויצירה באור במעבדה

פְּנֶאוּמָה - טריפטיך no.2

2022

150*83 ס"מ

צילום ניסיוני ויצירה באור במעבדה

פְּנֶאוּמָה - טריפטיך no.3

2022

150*83 ס"מ

צילום ניסיוני ויצירה באור במעבדה

פְּנֶאוּמָה - טריפטיך no.4

2022

150*83 ס"מ

צילום ניסיוני ויצירה באור במעבדה

פְּנֶאוּמָה - טריפטיך no.5

2022

150*83 ס"מ

צילום ניסיוני ויצירה באור במעבדה