top of page

+972-53-7754554

יונה

לוי גרוסמן

יחד עם חברי מפוני סיני, הקמנו את מושב עין הבשור בשנת 1982. מאז אני חיה ויוצרת במקום. עם הזמן היתי בין יוזמי הקמת מרכז סדנאות אמנים "הגילדה" אשר מוקם במבנה של בי"ס הבשור אשר ננטש מתלמידיו בעקבות סבבי הלחימה עם עזה.


מוזמנים לקרוא על היצירה שלי במגזין לאמנות LandEscape כתבת אמצע
http://goo.gl/wd9Pbs

349 - From the Dead Sea series

2023

59X60 cm

- Oil and Acrylic and sand on canvas

348 - From the Dead Sea series

2023

59X60 cm

Oil and Acrylic and sand on canvas

324 - From the shifting sands series

2017

70x80 cm

Oil on canvas

309 - From the shifting sands series

2015

47x50 cm

Oil on canvas

From the shifting sands series - 245

2002

125X35 cm

Oil on canvas