top of page

0523227099

דפנה

מרקמן סינמנס

ארבע היצירות הראשונות נוצרו בעת המלחמה כתגובה למצב.
יצירות חמש ושש הם פורטרטים של מחוסרי דיור כחלק מפרוייקט אמנות בקהילה.

פירמידה מצילת חיים

2023

48x61 ס״מ.

הדפס רשת

סירות הצלה

2023

50x70 ס״מ.

הדפס רשת

מגני הבית

2023

50x70 ס״מ.

הדפס רשת

מצילת חיים מעופפת

2023

50x70 ס״מ.

הדפס רשת

ללא כותרת

2023

50x70 ס״מ.

עפרונות צבעוניים