top of page

0525347202

עדי

צחור

אני בוגר בית הספר מעלה הבשור וגדלתי בנגב המערבי. בני כיתה, מורים וחברים רבים נרצחו וחלקם עדיין חטופים.

דלהי

2000

20x30

צבעי מים ודיו על ניר

בחוף

2023

22x33

צבעי מים ודיו על ניר

כיכר הבימה

2023

30x20

צבעי מים ודיו על ניר

כיכר מגן דויד

2023

40x30

צבעי מים ודיו על ניר

שער שכם

2024

33x22

צבעי מים ודיו על ניר