top of page

0545562558

אנסטסיה

קוסטיוק

עבודותיי נוגעות במחקר התת המודע הקולקטיבי דרך תרבות ופולקלור. הפעימה נובעת מחיפוש אינסופי של אותו קו המחבר בין כלל המין האנושי, הסקרנות המשותפת בעולם הסיפורים והארכיטיפים אותם אנו מחפשים ומאמצים לעצמנו. גם אם ההתייחסות לאירועים אקטואליים איננה מוגשת באופן ישיר לצופה בעבודותיי - השכבות והרבדים תמיד חוזרים בסופו של דבר למקומות בהם אנו רואים את עצמנו.
תודה על ההזדמנות ומצפה בקוצר רוח לתשובתכם.

"מות אדון" (מתוך סדרת העבודות "גלגל השנה הכנעני")

2022

45*80

פסטל יבש על בד גולמי

נאנוק (Nanook)

2022

63*83

פסטל יבש על בד גולמי

"פולחן האביב" או הומאז' לסטרווינסקי

2022

62*112

פסטל יבש ואקריליק על בד גולמי

אִמָּהוּת

2021

39*57

אקריליק ופסטל יבש על בד גולמי

אשת השלד (אגדה אינואיטית)

2024

40*100

אקריליק ופסטל יבש על בד גולמי