top of page

0548282693

גבריאלה

וילנץ

התלבטתי האם ההגדרה הזו חלה עלי או לא, כי לא נפגעתי פיזית מן המלחמה ואינני משרתת בכוחות הביטחון. אך הייתי אמורה לפתוח תערוכת סולו במוזיאון בר-דוד בקיבוץ ברעם (תערוכה מוזיאלית ראשונה שלי) ב21 באוקטובר אך תערוכה זו נדחתה למועד לא ידוע כי קיבוץ ברעם השוכן על הגבול עם לבנון עדין מפונה. כמו כן, עד ליולי האחרון התגוררתי בקיבוץ חניתה, גם כן על הגבול והסטודיו שלי היה שם. עברתי לחיפה ביולי אך לא הספקתי להעביר את הסטודיו (תכננתי לעשות זאת לאחר פתיחת התערוכה בברעם) כך שכל הציוד שלי, חומרים וכן פסלים ועובודת אחרות עדין בסטודיו בחניתה ואני לא יכולה להגיע אליו כי הוא תחת אש.

שירה לא תמיד מתחזרת

2022

120x80

הדפסת דיו ארכיבית

מוגן ונח

2018

90x75

הדפסת דיו ארכיבית

לשבי״ה

2018

94x62

הדפסת דיו ארכיבית

נטורה מורטה/טבע מת

2021

82x55

הדפסת דיו ארכיבית

נטורה מורטה/שעוות פירות

2022

100x66

הדפסת דיו ארכיבית