top of page

0544877078

מרינה בתאל

לויטן

ציור עבורי זה כלי שעוזר לי להבין את המציאות שסובבת אותי, לבחון את המציאות ולתקשר את הבנתי עם העולם. המציאות, המשתקפת בי, מעובדת על ידי ומוצאת את דרכה לציור. היות שהציור שלי נאחז במציאות ובפרשנויות שלה, הוא ברובו פיגורטיבי. אני שואפת למצוא את ההרמוניה בדברים הפשוטים שסובבים אותי ולהראות אותם מזווית בלתי צפויה ומעניינת, להפתיע את עצמי ואת הצופה, בעזרת הציור, ובכל פעם לגלות משהו חדש. אני מוצאת הרבה פיוטיות דווקא בדברים הבנאליים, בדברים שאנחנו רגילים לא לשים לב אליהם.
האתגר הכי גדול שלי הוא לתפוס את הרגע היחיד, הלא חוזר, ולזקק את המהות שלו. אם מדובר בעבודה מתמשכת, בכל סשן של ציור, שנמשך כמה שעות, אני שואפת לתפוס את הרגע החולף, לחיות אותו ולהבין אותו, להיות בכאן ובעכשיו. בימים אלה אני עובדת על סדרת עבודות שעוסקת בהתייחסות למושג הזמן. הזמן שנדרש לביצוע של העבודה, הזמן של התבוננות באובייקט המצויר, צירוף של כמה זמנים שונים של סשנים שבהם נבנה הציור בשכבות, היחס שנוצר בין זמן לצורות שמשתנות עם הזמן, חוסר היכולת שלנו לנוע בו, ולדמיין לרגע איך זה היה מרגיש אם כן היינו יכולים לנוע בזמן, מה היינו משנים ואיך היינו משפרים את המציאות. הזמן של ההתרחשות והזמן של הצפייה בעבודה המוגמרת. הכי מסקרן אותי לתפוס את התנועה הדינמית, ה"רגע לפני", המסתוריות שעוד ביוון העתיקה התייחסו אליה, וגם מסקרנת אותי ההבנה שהזמן הוא לא לינארי, למרות שאנחנו יכולים לנוע רק בכיוון אחד. כל זה מאוד משפיע על עבודתי.
מעניין אותי להבין את השפעת הזמן המסוים על עצמי. השפעת המלחמה שמתרחשת בזמן זה, אבל רחוקה ממקום מושבי. המלחמה הזאת, המתרחשת כעת במקום הולדתי, משפיעה על תפיסת הזמן והמציאות שלי. מקומות אלה, שקיימים בזיכרון שלי, כבר לא קיימים יותר במציאות של היום. אני מבינה כעת עד כמה הכל שברירי, עד כמה החיים שלנו מוגבלים בזמן, ולא ידוע מתי הכל ייגמר עבורי. ומנגד לכל אלה ניצב הזמן שהוא נצחי.

בפנים ובחוץ

2022

50X40

שמן על בד מוצמד לעץ

צבע אדום

2023

40X40

שמן על בד מוצמד לעץ

צליל המלחמה

2023

40X40

שמן על בד מוצמד לעץ

Happy New Year

2023

60X60

שמן על בד

תנועה בזמן

2023

50X50

שמן על בד

אחרי החגיגה

2023

60X60

שמן על בד