top of page

0507172000

חמדת

צרי

"שדות מחושמלים:::" צילומים נופיים /
מאת צרי חמדת -קיבוץ עין צורים


רגע אחד הכל משתנה -החלק החשוף מה שחשבת שמוגן -נפרץ
הסכנה
צילומים אלו מתארים סביבה קיבוצית אשר צולמו מהתקופה האחרונה
הקיבוץ כמקום היוולדי, מגוריי היום משמש רקע והשראה אמנותית
חלקים מהצילומים משרטטים את מתח עד כמה הכל שביר ועדין ,שנשקפת סכנה אמיתית משנה זהירות כל כך נחוץ, במיוחד בהקשר זמנים המורכבים אלה
התיעוד מבקש לתפוס תחושת כאב יחד המצב הנפשי והרגשי החודר דרך העדשה שממנה ניבטות ומשולבות הקומפוזיציה האבסטרקטית -ניתן לזהות אורות כזרמים חשמליים כמו הממחישים התרעה או סכנה - זעקה
הטכניקה שבה אני עובד עם המצלמה האנלוגית מבקשת לנסות לל"חבל" במדיום המסורתי -או "לשחק" עם האור וגם לתפקד עם המכונה כמושך בחוטים הרגישים לאור לתחושתי האינטואיטיביתהזמן כמרכיב קריטי -בלתי מחושב - שבו האור חושף ונמרח- -אופן הפעולה אינו סטטי ,נשימה יוצרת תזוזה יחד עם לחיצה המתג המכני ,שפתוח לשינויים -כפי הנראה הפעולה תתקיים רק עם רדת החשיכה -כך שתקהה הרגישות האור -
האורות מרצדים המקבלים תחושות כחלום - (בלהות?)
לעיתים הצילומים כמדיום יכול להיחשב לצופה קצת כציור ,שהקושי להבדיל מהתל מאוד
המטרה תמיד ולפרוץ לטשטש "גבולות"

"Heaven's Gate

2023

(30.3x 20 cm)

Digital print in colours on paper

"Raindrop Tablas

2023

26.7 39.4 x cm

Digital print in colours on paper

White Doves

2023

26.7 39.4 x cm

Digital print in colours on paper

Spirit With MeShapeshifter

2023

26.7 x 39.4 xcm

Digital print in colours on paper

Shapeshifter

2023

26.7 x 39.4 x cm

Photo-Gelatin silver