top of page

0543083805

אביבית

בלס ברנס

העבודה שלי נבנית מחומרים לא מסורתיים כגון חול, אדמה, אבקות שפכטל, נסורת, עיסת נייר, חימר, עלים, מחטי אורן ועוד, בנוסף על חומרי הצבעים. החומריות המורכבת שנבנית בשכבות, נוצרת דרך פעולות של הטבעה, חריטה, העמסה, כיסוי, הדבקה, קריעה, חיתוך, חשיפה, פציעה. החיבור בין החומרים השונים הנפגשים בשכבות העבודה יוצר חומר חדש שפותח דרכים נוספות לגילום רעיונות במדיה החזותית. ההתבוננות בגוף החומרי של העבודות מפעילה גם את חוש המישוש ואת הרצון לגעת, דבר היוצר פוטנציאל רב לאינטימיות. הציור אינו ריאליסטי אך הוא גם לא מופשט כיוון שהוא נושא דימויים פיגורטיביים ברורים המעניקים משמעות לעבודה. אני מתמקדת בסדרות של עבודות. כל סדרה מטפלת ברעיון מסוים באמצעות דימויים חזותיים ומילוליים המאפיינים אותו. גבולות והגדרות של מקום וזהות מעסיקים אותי, כמו גם מצבים גבוליים ואמביוולנטיים. תוך כדי העבודה על נושאים אלה, אני מרבה לבדוק קשרים בין מאגרי מידע ומורשת אמנותית, ומושגים כמו מקום פיזי ומטפורי, שפה ושייכות תרבותית.

מפות מתנגשות

2023

90X90

אבקת שפכטל, חול, נסורת, אקריליק, קפה, קולאז' על עץ לבוד

הפוכות (תל אביב הפוכה צפון דרום)

2023

90X90

אבקת שפכטל, חול, נסורת, אקריליק, קפה, קולאז' על בד

מקרא-אגדה

2023

90X90

אבקת שפכטל, חול, נסורת, אקריליק, קפה, קולאז' על בד

שורשי אוויר

2022

120X100

אבקת שפכטל, חול, אקריליק, קולאז' על בד

ללא שם

2018

120X80

שמן, אבקת שפכטל על בד