top of page

0544717273

מיכל

רוטמן לאור

בשרות הצבאי הייתי בגרעין נח״ל לניר עם וקיבוץ נחל עוז, נשארתי לאחר השרות עוד שנתיים וכעבור עשר שנים חזרתי לתקופה נוספת כשכירה, אני מכירה היטב את משפחות הנרצחים והחטופים, נמצאת בקשר עם חברי הקיבוץ ומנסה לסייע במידת האפשר, בנוסף ביתם של חברים טובים נחטפה כתצפיתנית מבסיס נחל עוז
לירי אלבג, חיילת ששהתה בבסיס יומיים בלבד, אני חשה מעורבת בשל ההיכרות האישית והדאגה לשלומם של מכריי

ישנה חריגה בכמה קבצים של 50ס״מ
בציורים הגדולים יותר, מקווה שאפשרי להתגמש במידה והוועדה תמצא לנכון לשלבם

ללא כותרת

2021

150x150

טכניקה מעורבת, אקריליק על קנבס ושימוש בקולא׳ז

ללא כותרת

2024

70x90 X2

טכניקה מעורבת, דיפטיכון

ללא כותרת

2024

100x120

טכניקה מעורבת

ללא כותרת

2023

100x200

טכניקה מעורבת

ללא כותרת

2023

100x200

טכניקה מעורבת