top of page

0547424112

נועה

רבינר

שני מקורות השראה עיקריים ליצירה שלי הם חלומות וצל. אני מתעדת חלומות ביומני חלום זה שנים ואוספת צללים בצילום ברחובות. חלומות וצללים נוצרים כשאור נחסם. אלה וגם אלה מאפשרים היווצרות יצורים ועלילות היברידיים חד פעמיים. אני מוצאת שהיצירה בהשראתם מאפשרת לי חירות ותנועה מתמדת ביצירה.

ללא שם_3

2020

25X32 ס"מ

אקריליק על נייר

ללא כותרת_29

2019

34X24 ס"מ

פסטל שמן על נייר

ללא כותרת_60

2019

30X42 ס"מ

פסטל שמן על נייר

ללא כותרת_68

2020

29X40 ס"מ

אקריליק על נייר

ללא כותרת_301

2022

21X29 ס"מ

עפרונות על נייר