top of page

0545278070

יוליה

חרסונסקי

אני אמן מתחיל מאשקלון, לא מקצועי, רק בשלבי הכשרה.
אני אחות במקצועי ומתחילת המלחמה המשכנו לעבוד, היה מפחיד מאוד ומלחיץ אפילו לצאת מהבית ועוד תחת ירי רקטות וחדירת מחבלים.
רק אומנות נתנה לי כוחות להמשיך ולתפקד.

Birch trees. Silent witnesses

2023

50×40 ס"מ

ציור אקריליק על קנווס

לוחם

2023

50×50 ס"מ

ציור אקריליק על קנווס

"דם כחול"

2023

40×40 ס"מ

ציור אקריליק על קנווס

מיטת ורדים

2023

40×30 ס"מ

ציור אקריליק על קנווס