top of page

0524743374

אילנה

אביב

למרות שכל העבודות יצוקות מבטון הן עשויות בטכניקה ייחודית שפיתחתי הבטון חזק, דק וקל במשקל ובנוסף רוב העבודות הן מבטון אקולוגי.

לחישות ניסתרות

2023

80X60

יציקת בטון אקולוגי

עבודת זכרונות

2021

54X70

יציקת בטון אקולוגי

גופייה 1 מתוך מיצב בגדי עבודה בכביסה

2022

55.5X33

יציקת בטון אקולוגי

בטון בשתי וערב

2018

63X44

יציקת בטון אקולוגי

משהו לזכור

2017

45X50

יציקת בטון דקה