top of page

0547923699

ניב

מזרחי

משרת מילואים ביחידת בתי חולים שדה, טרם הוזעקנו לשרת במלחמה אך אנו בכוננות.

המסכות יועברו למסגרת. הג׳ירפה בעלת סדק שהודבק. מוזמנים ליצור קשר לפרטים נוספים ועבודות נוספות, יש גם כדים בסגנון אבני ירח.

התרוממות

2024

גובה 22 * רוחב 27 * עומק 21

פיסול בחימר, גלזורה, 2 שריפות (1200 מעלות)

גלים

2024

גובה 17 * רוחב 13 * עומק 12

פיסול בחימר, גלזורה, 2 שריפות (1200 מעלות)

ענווה

2024

גובה 36 * רוחב 26 * עומק 28

פיסול בחימר, גלזורה, 2 שריפות (1200 מעלות)

מנדריל

2023

גובה 25 * רוחב 20 * עומק 10

פיסול בחימר, גלזורה, 2 שריפות (1200 מעלות)

נשימה

2023

גובה 21 * רוחב 21 * עומק 14

פיסול בחימר, גלזורה, 2 שריפות (1200 מעלות)