top of page

0546894293

https://www.instagram.com/yael_dryzin_art/ /// Yael Dryzin Reboh -on facebook Y

יעל

דרייזין רבו

כולנו נפגענו קשה בארועי ה7.10, אני לא נמצאת במעגל ראשון. איבדנו במשפחה חייל גיבור בסדיר. וחברה טובה מתמודדת עם המצב הנוראי ששני הוריה היו חטופים האם חזרה, האב חטוף. ועוד חברה מבארי איבדה את בעלה. בכל אופן יש השפעה ניכרת על העשייה האמנותית.

האנה ובנותיה.

2022

100X140

שמן על בד

מור ואור

2023

50X70

שמן על בד

אור ומיה

2023

50X70

שמן על בד

Hainging

2022

120X90

שמן על בד

ילדים במיצר

2023

90X120

שמן על בד