top of page

054-670681

נירית

עובדיה

הציור "אקורד האהבה האלמותית" נעשה לזכרו של יהב ויינר שנרצח בשביעי באוקטובר בעת שהציל את חיי אשתו שי-לי עטרי ובתם התינוקת בת החודש. בציור הנצחתי רגע שבו ימים ספורים לפני שנרצח הוא שר לתינוקת שיר אהבה מאולתר כשהיא במנשא עליו

חופש

2023

72x52

עפרונות על בסיס שמן על נייר מיוחד

לעוף ללא כנפיים

2021

70x50

עפרונות על בסיס שמן על נייר מיוחד

הריקוד הוא השפה הסודית של הנפש

2020

70x50

עפרונות על בסיס שמן על נייר מיוחד

האור קורא לי מן המצולות

2022

90x80

שמן על בד פשתן

אקורד האהבה האלמותית

2024

72x55

עפרונות על בסיס שמן על נייר מיוחד