top of page

16307037386 49+

איתמר

יחיאל

חמישה בני משפחה (דרגה שלישית) נחטפו בשביעי באוקטובר. שלוש חזרו בהפסקת אש (קלרה מרמן, גבריאלה ליימברג ומיה ליימברג), שניים עדיין מוחזקים שם (לואיס הר ופרננדו מרמן). אישתי בת קיבוץ מגן, איבדה הרבה חברים ומכרים. הקיבוץ שלה מפונה.

Ginkgo Branch in Autumn

2023

54*54*4

ריקמה פיסולית תלת ממדית

Maple Leaf Cycle

2023

34*384*4

ריקמה פיסולית תלת ממדית

Cherry Not In Blossom

2023

34*384*4

ריקמה פיסולית תלת ממדית

Oak Branch

2023

54*74*4

ריקמה פיסולית תלת ממדית

On The Forest Floor

2023

28X34X5

ריקמה פיסולית תלת ממדית