top of page

0546246816

סיון

פאיס

הסטודיו ומקום מגוריי בארבע השנים האחרונות נמצא במצפה הילה שבגליל המערבי, החלטת הממשלה היתה לפנות עד 5 ק"מ מהגבול והילה נמצאת 6 ק"מ ולכן לא פוננו אך המחייה ביישוב הפכה בלתי אפשרית, איסור על קיום מערכות חינוך לא מאפשר לעבוד עם ילדה בת שנה וחצי בבית והאווירה מסביב צבאית ורועשת מאוד ומומלץ להשאר תמיד בקרבת מרחב מוגן, לכן בחרנו להתפנות עצמאית בכדי להצליח לקיים חיי שיגרה. כרגע עברנו לגור אצל הוריי בגבעת עדה ומכן מקימה מחדש סטודיו זמני שאוכל להמשיך לעשות אומנות.

'בשלות - שיא'

2024

100X70 ס"מ

אבקות זכוכית pate de verre בהדפס רשת משי, התכה והפלה בתנור (פיוזינג סלאמפינג) הרכבת האלמנטים באסופות וחיבור לרשת משי. במסגרת עץ.

תקריב חומרי מתוך ' בשלות - שיא'

2024

100X70 ס"מ

אבקות זכוכית pate de verre בהדפס רשת משי, התכה והפלה בתנור (פיוזינג סלאמפינג) הרכבת האלמנטים באסופות וחיבור לרשת משי. במסגרת עץ.

'פריחה'

2024

70X70

אבקות זכוכית pate de verre בהדפס רשת משי, התכה והפלה בתנור (פיוזינג סלאמפינג) הרכבת האלמנטים באסופות וחיבור לרשת משי. במסגרת עץ.

'צוף'

2020

70X70

אבקות זכוכית pate de verre בהדפס רשת משי, התכה והפלה בתנור (פיוזינג סלאמפינג) הרכבת האלמנטים באסופות וחיבור לדיקט עץ. במסגרת עץ

תקריב חומרי 2 מתוך 'התפוצצות' (יצירה שנמכרה)

2025

60X80

אבקות זכוכית pate de verre בהדפס רשת משי, התכה והפלה בתנור (פיוזינג סלאמפינג) הרכבת האלמנטים באסופות וחיבור לרשת משי. במסגרת עץ.