top of page

050-7260914

טל

בוניאל

טל בוניאל, אמן ואיש תקשורת חזותית, בוגר תואר ראשון ושני בהצטיינות בתקשורת חזותית בבצלאל ותלמיד תואר שני בתכנית הבינתחומית לאמנויות באוניברסיטת תל-אביב. בוניאל עוסק בעבודתו בחקר הדימוי ומעלה שאלות עקרוניות על שיעתוק מול מקור, נוכחות והיעדר, ייצוג וחוסר-ייצוג, היסטוריה וארכיון, עדות וזיכרון. הפעולות בהן הוא נוקט כוללות יצירת קולאז׳ים חזותיים והלחמת דימויים יומיומיים, אקראיים כמעט, לכדי תצריפים שיוצרים הקשרים היסטוריים, ציבוריים ומקומיים, או מעוררים אסוציאציות לאיקונות מתולדות האמנות ולארכיטיפים תרבותיים.

ללא כותרת #3 (מתוך יהודה)

2019

70x50

הזרקת דיו פיגמנטי

ללא כותרת #6 (מתוך יהודה)

2019

42x30

קולאז׳, הזרקת דיו פיגמנטי. טריפטיך

ללא כותרת #5 (מתוך יהודה)

2019

54x57

קולאז׳, הזרקת דיו פיגמנטי, מסגור צורני

ללא כותרת #9 (מתוך יהודה)

2019

42x35 , 30x42

קולאז׳, הזרקת דיו פיגמנטי, מסגור צורני. עבודה בשני חלקים

ללא כותרת #11 (מתוך יהודה)

2019

34x24 , 34x24

הזרקת דיו פיגמנטי, דיפטיך