top of page

0523500071

בת חן

שניר

אני מתגוררת בישוב קציר
ומתחילת המלחמה אני תצפיתנית בחמ"ל של הישוב. הדבר כרוך במספר משמשרות בשבוע. ובן זוגי בכיתת הכוננות של הישוב

קומפוזציה של אלות אטלנטיות בעמקהחולה

2015

61.5x21.5

שמן על עץ

שלף

2019

42.5x41.5

שמן על עץ

גזע שורש

2022

50x44.5

שמן על עץ

אלה אלנטית עמק החולה

2015

41X36

שמן על עץ

בניאן בחורבות מקדש עתיק

2018

82.5X48

שמן על עץ