top of page

0526244360

אליאב

לוי

כל היצירות נוצרו עם עיפרון ואייפד.
איורים דיגיטליים, וקטורים.
הניתנים להדפסה גם בדפוס רחב באיכות הכי טובה שיש

כל יצירה תודפס על זכוכית יוקרתית לכבוד המכירה הפומבית.
היצירות נעשו בזמן המלחמה חרבות וברזל 2024
לא הייתי בנובה או בעוטף, וגם לא במילואים.
אבל הרבה איבדתי המון💔

מתי תורי? מיקי מאוס

2023

כל גודל מרובע

ציור דיגיטלי

2

2024

כל גודל מרובע

איור דיגיטלי

3

2024

כל גודל מרובע

איור דיגיטלי

4

2023

כל גודל מרובע

איור דיגיטלי

5

2023

כל גודל מרובע

איור דיגיטלי