top of page

0502281420

ניב

שפרן

במידה ופסל הכלנית יבחר ויימכר, כל ההכנסות יתרמו לעמותת לשיקום נפגעים מעוטף עזה.

כלנית

2023

20X12X25

טיל קסאם ואמייל

לאן אתה הולך?

2022

25X15X25

ריתוך פלדה ופליז

מסכה

2022

33X12X10

ברזל רקוע

קלרה

2017

21X25X36

פלדה בחיתוך לייזר

ציפור מברזל

2023

45X35X55

ברזל ובטון