top of page

054-2030244

נורית

גלעד בירן

הפסלים נראים הרבה יותר מרשימים במציאות.
הדימויים המצורפים מהווים חלק קטן ומדגמי בלבד
משום מה לא מצליחה להזין ברובריקה הייעודית לכך את חשבון האינסטגרם שלי - ngb_art_dolls

חמלה

2023

30X21

פיסול בחימר

תקווה

2023

420X21

פיסול בחימר

אליזבת שלי

2022

40X21

פיסול בחימר

איירס

2022

45X21

פיסול בחימר

יעל

2022

40X21

פיסול בחימר