top of page

0533342370

טלי

מרגולין

"זכרונות שאפשר לגעת בהם" זוהי סדרה של יצירות העוסקת בנושא של אובדן, פרידה וזיכרון. בסדרה זו אני מתארת חפצים יומיומיים כדרך לשמירה על זיכרונות, דרך לעורר תחושת אינטימיות, נוסטלגיה ולהדגיש את החלל שנוצר לאחר אובדן של אדם יקר. העבודות נעשו במדיה מעורבת והן בעלות משטח מורכב עם ניואנסים רבים ופרטים ייחודיים המתגלים לאורך התבוננות.
העבודות מתייחסות זו לזו, אך לכל יצירה בנפרד יש נרטיב משלה. עבודות גדולות מדברות בצורה כללית על התרשמות רגשית, תחושת אובדן וגעגועים. הן מזמינות את הצופים להתחבר ברמה האישית והרגשית. בעוד שהעבודות הקטנות אינטימיות יותר. הן מתארות חפצים יומיומיים, חדורי חוויות משותפות וזיכרונות אישיים, חפצים שמחזיקים את המגע, הניחוח והאנרגיה של האדם שהיה אוחז בהם פעם. בין אם זה ספל קפה, כיסא אהוב או משקפי קריאה, הם מייצגים את העקבות הדהויות של נוכחותו של מישהו יקר. העבודות הללו מספקות קשרים מוחשיים לעבר, והופכות חפצים רגילים למזכרות יקרות. בכל קנבס אני משלבת קטעים בכתב יד הנושאות את החותם הייחודי של אדם יקר ומציעות קישור ישיר לעולם הפנימי שלו.

I Need More Than a Memory

2024

20X20

טכניקה מעורבת על קנווס

I Can not Escape My Memories

2024

20X20

טכניקה מעורבת על קנווס

I Didn't Know How to Say Goodbye

2024

20X20

טכניקה מעורבת על קנווס

Fragments of Remembrance I

2024

20X20

טכניקה מעורבת על קנווס

Fragments of Remembrance II

2024

20X20

טכניקה מעורבת על קנווס