top of page

0507711068

נופר

כהן

התחלתי שירות מילואים ב25 בדצמבר, נכון לתאריך זה, 14 בפברואר, עדיין משרתת במילואים.

בועות 1

2020

80X80

טכניקה מעורבת צבעי אקריליק, אקוורל ולכה

בועות 2: שביר

2023

60X50

טכניקה מעורבת צבעי אקריליק, אקוורל ולכה

בועות 3: התלבטות

2021

50X70

טכניקה מעורבת צבעי אקריליק, אקוורל ולכה

בועות 4: מחשבות

2023

60X70

טכניקה מעורבת צבעי אקריליק, אקוורל ולכה

בועות 5: פינקי

2021

70X100

טכניקה מעורבת צבעי אקריליק, אקוורל ולכה