top of page

0524805248

אוריאל

בן יצחק

היי, אני אוריאל בן יצחק, כאמן רב־תחומי – אוטודידקט, ביליתי אינספור שעות באובססיביות לגבי הפרטים הקטנים ביותר כדי ליצור עבודות שמטשטשות את הגבול בין מציאות לדמיון.

הצילומים שלי משקפים את הרקע שלי באמנות, מדע, טכנולוגיה ומוזיקה. אני מציג צילומים המנכיחים את הלא נודע ואת המעבר, בין מה שאנחנו רואים – למה שאנחנו מדמיינים.

המטרה שלי היא לייצר תמונות סוריאליסטיות שמתריסות על הבנת המציאות שלנו. לפעמים, אתם עשויים להרגיש שאתם נמצאים בעולם פנטסטי, ובפעמים אחרות אתם עשויים לשאול את עצמכם האם מה שאנחנו רואים הוא אמיתי או לא.

אני משתמש בטכניקה שבה אני מצלם מספר תמונות של אותו נושא ויוצר קומפוזיציה דינמית שמאתגרת את הדעות הקדומות שלנו לגבי מה צילום יכול להיות. על ידי חזרה על תבניות וצורות, אני יוצר תחושה של תנועה ועומק, שואב את הצופים עמוק יותר לתוך התמונה ומאפשר לכם לחוות את העולם בצורה חדשה ומרגשת.

חלק מהתמונות צולמו בטכניקה שעונה לחלוטין על כללי הצילום הדוקומנטרי.

ירושלים - הזמן עוצר מלכת

2018

110*27

צילום

טרקטור ישראלי

2019

100*62

צילום

התבודדות

2021

100*54

צילום

מרכז העיר

2018

100*50

צילום

תפילה

2021

100*67

צילום