top of page

05-46325550

דפנה

לביא אפרת

הי. כיוון שאלו ציורים דיגיטאליים יתרונם שהם ניתנים להגדלה לכל גודל. המוטיבים בכל יצירה הם ערכים של אחדות. אהבה ושיויון. ובמיוחד בימים אלה. מצרפת סרטון להמחשה. https://youtu.be/eux3Z0xoShE

פעם אחת אהבה

2023

140*80 אפשר בכל מידה

ציור על קנבס דיגיטאלי (Free hand)

בזרם

2023

140*80 אפשר בכל מידה

ציור על קנבס דיגיטאלי (Free hand)

בראש מורם

2024

140*80 אפשר בכל מידה

ציור על קנבס דיגיטאלי (Free hand)

באור היום

2024

140*80 אפשר בכל מידה

ציור על קנבס דיגיטאלי (Free hand)

ספינת מדבר

2024

140*80 אפשר בכל מידה

ציור על קנבס דיגיטאלי (Free hand)