top of page

0544399162

מירי

נשרי

יש לי אתר נוסף שהוא בעצם אתר של עבודת רשת. זהו אתר אינטראקטיבי שמסכם את הפרוייקט "האם תינוק זה הוא שלך?" נמצאים בו האבות המייסדים וגם אפשר לעשות תינוק משותף עם "מירי הפצת עוברים" כל מי שמשתתף מופקת עבור יצירתו תעודת לידה והוא מצטרף לקולוניה החדשה הוירטואלית....https://isthisbabyyours.com/

משיח לא בא

2024

142X176

טכניקה מעורבת על עץ

רגלים נקיות מאוד

2024

82X102

שמן על עץ

'השקיעה' מתוך הסדרה 'ארץ יולדת 2024' (חיבור של 'מקור העולם' של קורבה עם 'אי המתים' של בוקלין)

2024

98X 68

פרוטא'ז - גרפיט, דיו, אקוורל, קפה על נייר

'נמרוד', מתוך סדרת 'ארץ יולדת 2001' (סידרה בה גופם של ילדים משמש כטריטוריה עליה מתרחש קרב

2001

73X73

הדפסה על נייר ארכיבי 1/5

'אחיות' מתוך סדרת 'ארץ יולדת 2001' (סידרה בה גופם של ילדים משמש כטריטוריה עליה מתרחש קרב

2001

70X50

הדפסה על נייר ארכיבי 1/5