top of page

0508896465

יעל

בית אב

כל האריגים עשויים מצמר מקומי של כבשי מרעה , הצמר נשטף בבורות המים בנגב , נגזז במספרי גז ידניות , נטווה בפלך ידני, צבעה ושזירה ידנית. כל זה על מנת לייצר את חומר הגלם הייחודי שלנו. האריגה נעשית בנול קרקע מסורתי , נול נוודים אשר נמצא בשימוש במשך אלפי שנים ולמעשה הוא ככל הנראה הנול הקדום בעולם . את האריגה למדתי מנשים בדואיות בנגב וביחד אנחנו שומרות על המסורת העתיקה יחד עם היצירה האוטנטית שלנו. יש גם יצירות גדולות יותר ומורכבות יותר אך הן בהזמנה מראש. תודה על ההזדמנות

מנז'ר

2020

24*125 סמ

נול קרקע מסורתי , שאג'ר ומדח'ר סעודי

ח'ורג' נגבי

2023

86*52 סמ

נסיג' ו מרגום

כרית מידח'ר

2020

40*40 סמ

מידח'ר

אדמת הנגב

2023

120*150

נסיג'

כריות חדוה

2020

40*40

נסיג'