top of page

054-2405589

שונית

פלקו-זריצקי

כל היצירות במהדורה מוגבלת של עד 5 עותקים. בחלק מהיצירות המוצעות נמכרו כבר עותק או שניים.

אפקט הפרפר, מתוך סדרת "יפה"

2022

40X30

צילום רחפן

עץ תפוזים, מתוך סדרת "יפה"

2023

45X30

צילום

מתגלגלת, מתוך סדרת "יפה"

2022

40X30

צילום רחפן

לבנה, מתוך סדרת "השחיינית"

2022

30X40

צילום

בבוצה, מתוך סדרת "השחיינית"

2021

30X40

צילום