top of page

0524734141

Yolanda יולנדה

אנטל Antal

לגבי הפסלים מברונזה, יש לתאם את המחיר, שאיננו כמו הציורים בגלל עלויות החומר והיציקה.

הכלה הטווס

2023

100×80

אקריל על קנבס

אהבה הדדית

2023

70×50

אקריל על בד

גולשת

2024

70×60

אקריל על קנבס

מוכרת הצמר

2023

100×70

צילום מקורי בשילוב ציור אקריל

נערה באדום

2020

33×30×15

פסל ברונזה עם פטינה וציור יד