top of page

054-799-3557

אירית

גרוּס-תפוחי-פוקס

'שמיכת טלאים'

2021

18X23

תפירת חרוזי זכוכית, הקטנים ביותר הקיימים' במסגרת מתכת

'מסכת קורונה' -עיניים

2021

20X25

תפירת חרוזי זכוכית, הקטנים ביותר הקיימים, על מצע קנבס

'מסכת קורונה' מוטיבים כלליים ועכשויים

2021

20X25

תפירת חרוזי זכוכית, הקטנים ביותר הקיימים, על מצע קנבס

'מסכת קורונה' בהשראת האמנית היפנית קוסאמה

2021

20X25

תפירת חרוזי זכוכית, הקטנים ביותר הקיימים, על מצע קנבס

'מסכת קורונה' - תחרה

2021

20X25

תפירת חרוזי זכוכית, הקטנים ביותר הקיימים, על מצע קנבס