top of page

050-8668017

ז'אנה

שולרופר

זוהי סדרת רישומים על המלחמה שפקדה אותנו ב-7 באוקטובר 2023. לא עזבתי את ביתי בצפת, ולפי הגיל אני לא מתאימה לשירות צבאי. אבל הכאב למדינה שלי ולעמי הוא כל כך גדול, עד שהבעתי אותו ביצירותיי.

אבא

2023

65x49

דיו על נייר

מלחמה

2023

70x82

דיו על נייר

חיילים

2023

65x50

דיו על נייר

ללא כותרת

2023

69x54

דיו על נייר

פמינה

2023

65x50

דיו, פסטל על נייר