top of page

0505515708

ריקי

מאייסי

כמו להרבה מאתנו, הפרנסה נפגעה בגלל המלחמה המאוד מאוד קשה הזו, לא אני לא מהמפונים ולא נפגעו לי בני משפחה. אבל פרנסתי כעוסקת יחידה מאוד נפגעה. אודה לכם מאוד אם תוכלו להתחשב בי ולמכור את ציורי. תודה רבה

ללא שם

2023

20X30

שמן על בד

אנה

2023

20X30

שמן על בד

הדיבוק

2016

50X60

שמן על בד

טבע דומם ענבים

2024

30X25

שמן על בד

אנה בטבע

2022

25X30

שמן על בד