top of page

972-54-5555460

מירית

הלוי

כל הציורים המופיעים בקבצים כאן הם אחד מתוך סידרה. את הסדרות השלמות ניתן למצוא באתר שלי mirithalvi.com

ידית מראה עתיקה

2019

50X30

אקריליק על בד

פר 1

2019

30X50

אקריליק על בד

פר 2

2019

30X50

אקריליק על בד

סוגרים של תכשיטים עתיקים

2020

8 יחידות של 15X30

אקריליק על בד

זוג עגילים עתיק

2020

2 יחידות 15X30

אקריליק על בד