top of page

0507970117

דליה

שגב

העבודות נובעות מהתבוננות ושהיה בנוף וטבע המקומיים. אני עוסקת בנושאי קיימות המתייחסים למציאות השברירית בה אנו חיים.

השתקפויות

2022

62X62 סמ.

אקריליק על קנווס

שקיעה בעינבר

2023

50X50 סמ.

שמן על קנווס

השתקפויות

2022

38X38 סמ.

אקריליק על קנווס

אסקפיזם

2024

27X46 סמ.

שמן על קנווס