top of page

0546789357

אהרון

סטאר

היי, ערב טוב
שמי עמנואל, אני שולחת את הבקשה בשם אהרון.
רציתי לציין שהיצירות של אהרון הן תלת מימדיות שאמורות להיות מוצגות בחושך, ובגלל שהן קשות לצילום, הצילומים ששלחנו לא מעבירים אותן במלואן.

תודה רבה

דוד

2023

32/12.5

נגזרות נייר

ללא כותרת

2023

32/15.4/12.4

נגזרות נייר

ללא כותרת

2023

32/12.5/13

נגזרות נייר

סולם יעקב

2023

32.5/13/13

נגזרות נייר