top of page

0545577376

חיה

פסקו

אשמח להצטרף לרשימת האומנים שמציגים אצלכם.
הציורים הינם מקוריים ללא העתקים.
האם ניתן לקבוע מחיר מינימאלי למכירת תמונה?

בוקר בקיבוץ נען

2023

30X40

שמן על בד מוצמד לעץ

ים המלח

2023

20X40

שמן על בד מוצמד לעץ

זריחה בשדה בוקר

2022

30X80

שמן על בד

ניפוץ התמימות

2024

25X35

שמן על בד מוצמד לעץ

מתייבש בפלורנטין

2020

28X55

שמן על בד