top of page

0545510008

עליזה

אשכנזי

אבידתי את בן דודי ואישתו ב7.10 בנתיב העשרה

בחודשים הקרובים אהיה בחול (עד 25 מרץ). זמינה רק בווטאפ

סבתא סורגת

2022

50*70

פחם על נייר

סבתא סורגת בארבע ידיים

2022

90*90

פסטל פחם וגרפית על נייר

רוקמת

2021

70*70

פחם ופסטל על נייר

קופצת

2022

50*70

פסטל ופחם

מסיכת נייר

2023

50*70

פחם וצבע על נייר