top of page

0528346797

ורד

קורן

עברתי לאחרונה להתגורר בישראל אחרי 8 שנים בגרמניה. עבודותיי נמכרו לאוספים פרטיים ולאוסף מדינת המחוז נורדריין ווסטפליה, אשמח לשמוע מכם!

תרנגולים

2021

15X60

טכניקה מעורבת עם קרמיקה

חתונה שחורה

2021

100X150

טכניקה מעורבת על נייר

נרגילות

2020

160X160

טכניקה מעורבת על נייר

מזבח

2021

120X70

טכניקה מעורבת על נייר

דקלים

2023

מידות משתנות

קרמיקה