top of page

0544746068

אודי

קסירר

אודי קסירר, אמן רב תחומי המייצר יצירות אמנות המתקשרות עם שפת עולם האמנות.
עוסק בחקירת טכנולוגיות ואינטראקציות אנושיות, בעיקר באמצעות כלי עריכה ליצירת קולאז'ים סטטיים ודינמיים באמצעות AI ואלמנטים של מציאות מדומה (VR).
למד מדעי החברה באוניברסיטה הפתוחה(פסיכולוגיה פילוסופיה)
במקביל למד ב"מדרשה למורים לאמנות" 1993-96
השלים תכנית מולטימדיה "Real Time" בתל אביב בשנת 1997.
בנוסף, עבר הכשרת תכנות ב-1999.
חי ויוצר בתל אביב

Untitled (Head I)

2019

80x60

Acrylic on Canvas

Untitled (Head II)

2019

80x60

Acrylic on Canvas

Gold and Blue I

2020

100X80

Acrylic on Canvas

Gold and Blue II

2020

100X80

Acrylic on Canvas

Untitled

2023

120X120

Collage, Mixed media on canvas